Python Koleksiyonları (Diziler List,Tuple,Set,Dictionary)

python kullanımı

Python Koleksiyonları (Diziler)

Python programlama dilinde 4 tane dizi tipi vardır:

  • List , sipariş edilen ve değiştirilebilen bir koleksiyondur. Yinelenen üyelere izin verir.
  • Tuple sipariş edilen ve değiştirilemeyen bir koleksiyondur. Yinelenen üyelere izin verir.
  • Set , sırasız ve eklemsiz bir koleksiyondur. Yinelenen üye yok.
  • Dictionary, sıralanmamış değişken ve indeksli bir koleksiyondur. Yinelenen üye yok.

Bir koleksiyon türü seçerken, bu türün özelliklerini anlamak faydalıdır. Belirli bir veri seti için doğru tipin seçilmesi, anlamın kalıcılığı anlamına gelebilir ve verimlilik veya güvenlikte artış anlamına gelebilir.

Kod Çıktısı:

Kod listelerinde eleman seçmek

veya liste içerisinde var mı diye bakmak istiyorsak

Liste uzunluğunu len ile alabilirsiniz çıktısı 3 olacaktır.

listeye eleman eklemek için append() veya insert(1,”orange”) olarak ekleyebiliriz.

bir eleman silmek için

pop kullanımı

del kullanımı

clear kullanımı

liste kopyalamak

count() kullanımı ile listede kaç tane o öğreden var olduğunu bulur

 

Liste Methodları

append() Listenin sonuna bir öğe ekler
clear() Listeyi temizle
copy() Listeyi kopyala
count() Listedeki o elaman sayısını döndürür
extend() Bir listenin öğelerini (veya yinelenebilir olanları) geçerli listenin sonuna ekleyin.
index() Belirtilen değere sahip ilk öğenin dizinini döndürür
insert() Belirtilen konumda bir öğe ekler
pop() Öğeyi belirtilen konumda kaldırır değer verilmezse son değeri kaldırır
remove() Belirtilen değere sahip öğeyi kaldırır
reverse() Listenin sırasını ters çevirir
sort() Listeyi sıralar

Tuple

 

Bağlantı, sıralı ve değiştirilemez bir koleksiyondur . Python’da tuples yuvarlak parantez ile yazılmıştır.

Aşağıdaki işlemi yapamazsınız çünkü tuple değişmezdir.

 

Set

Küme, sırasız ve altsız bir koleksiyondur. Python’da kümeler parantez içinde yazılmıştır ve değiştirilemez.

Aşağıdaki örnekte setler var onlar üzerinden çıktılarına bakalım.

Çıktısı:

for ile günleri yazdırmak için

Çıktısı:

 

veya bir ekleme yaptığımızda da durum yine aynıdır.

Kümeleri birleştirmek

 

Dictionary(Sözlük)

Dictionary sıralanmamış, değişken ve indeksli bir koleksiyondur. Python’da sözlükler küme parantezleri içinde yazılmıştır ve anahtar ve değerlere sahiptir. Sözlükler diğer kolleksiyonlara göre biraz farklı. Java’da Hashmap e benzer diyebiliriz. Sözlükler iki kısımdan oluşur; keys(anahtar) ve value(değer), value kısmı bütün veri türünü içerebilir fakat keys kısmı sadece string ve int tipinde olabilir.

 

dict kullanrak da yukarıdaki gibi sözlük  oluşturabiliriz

 

Veri değiştirme

for kullanarak da verileri key değerlerini yazdırabiliriz

if ile anahtar kontrolü yapmak için;

Sözcük ekleme ve çıkartma

Clear ile temizle

Sözlük Kopyalama

fromkeys ile sözcüklere tek bir değer ataması yap

setdefault ile değer yok ise değer ata

 

Method Açıklama
clear() Sözlük değerlerini temizler fakat sözlük hafızada boş olarak kalır
copy() Kopyasını oluşturur
fromkeys() Sözcüklere değer ataması yap
get() istenen value değerini getirir
items() Key-Value değerlerinin ikisini de döndürmek için kullanılır
keys() Sadece key adlarını döndürür
pop() İstenen key değerini ve value değerini siler
popitem() Son eklenen key-value siler
setdefault() Belirtilen anahtarın değerini döndürür. Anahtar yoksa: belirtilen değere sahip anahtarı yerleştirin
update() yeni key value değeri eklememize yarar
values() Sadece value değerlerini döndürür

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*