Android Recyclerview with Multiple Countdown Timers

Recycler view ile listenizde gönderdiğiniz saat değerinizi kullanıp birden çok aynı anda veya farklı olan sayaç yapacaksanız bu kod işinizi görecektir.

Örnek Kısa Kod:

  public void onBindViewHolder(final FeedViewHolder holder, final int position) {
                 ...
                if (holder.timer != null) {
                  holder.timer.cancel();
                }
                holder.timer = new CountDownTimer(expiryTime, 500) {
                  ...
                }.start();
              }

              public static class FeedViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
                  ...
                CountDownTimer timer;

                public FeedViewHolder(View itemView) {
                 ...
                }
              }

Açıklamak gerekirse Adapter yapınızda kullanacağınız kod aşağıda gibidir.
onBindViewHolder içerisinde çalıştıracağımız kısım.

//Gün saat dakika saniye değerlerini alıyoruz ve bir timers değeri oluşturuyoruz
long timers=0;
  timers=((iDays*24+iHrs)*60+iMins)*60+iSecs;

Log.d("AdapterDate","--"+timers);
if (h.countDownTimer != null) {
  h.countDownTimer.cancel();
}
h.countDownTimer=new CountDownTimer(timers*1000,1000){

  @Override
  public void onTick(long l) {
    h.tv_dark_dateCount.setText(formatMilliSecondsToTime( l));
    //Log.d("AdapterDate",position+"--"+l);
  }

  @Override
  public void onFinish() {
    h.tv_dark_dateCount.setText("You missed this one!");
  }
}.start();

Adapter içinde method olarak tanımladığımız kısım

public String formatMilliSecondsToTime(long milliseconds) {


  dates="";

  int seconds = (int) (milliseconds / 1000) % 60;
  int minutes = (int) ((milliseconds / (1000 * 60)) % 60);
  int hours = (int) ((milliseconds / (1000 * 60 * 60)))%24;
  int days = (int) ((milliseconds / (1000 * 60 *60*24)));

  if(days>0)
    dates+=twoDigitString(days)+" Days ";
  if(days>0 ||hours>0)
    dates+=twoDigitString(hours) + " Hrs ";
  if(minutes>=0)
    dates+=twoDigitString(minutes) + " Mins "+ twoDigitString(seconds)+" Secs";


  return String.valueOf(dates);
}
private String twoDigitString(long number) {

  if (number == 0) {
    return "00";
  }

  if (number / 10 == 0) {
    return "0" + number;
  }

  return String.valueOf(number);
}

Bu kadar.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.