Android Volley Kullanımı- ( POST, GET, PUT, DELETE )

android-volley-tutorial
android-volley-tutorial

Google 2013 de Volley kütüphanesini yayınladı.

Volley android için geliştirilmiş HTTP kütüphanesidir. İnternet üzerinden yapmak isteyebileceğiniz hemen herşeyi yapabiliyor. Yapabileceklerinin başında en popüler olanlar ise URL üzerinden resim indermek ve REST servislerine bağlanmak geliyor. Ben Rest api kullanarak örnek yaptım. Json kullanımları hakkında da detaylı olarak bir yazı yazacağım. İyi çalışmalar

Daha fazla bilgi almak isterseniz Google’ın hazırlamış olduğu sunumu izleyebilirsiniz.

 

Volley’in projeye dâhil edilmesi

build.gradle da kütüphaneleri tanımladığımız bölüm dependencies kısmına yapıştırın

implementation 'com.android.volley:volley:1.1.0'

GET KULLANIMI

final String url = "URL GİRİLECEK KISIM";

//get sorgusunu burada döndürüyoruz. JsonObject olarak
JsonObjectRequest getRequest = new JsonObjectRequest(Request.Method.GET, url, null,
    new Response.Listener<JSONObject>()
    {
      @Override
      public void onResponse(JSONObject response) {
        // gelen json datasını response da görebiliriz. Json ile datayı parçalayabiliriz  
        Log.d("Response", response.toString());
      }
    },
    new Response.ErrorListener()
    {
      @Override
      public void onErrorResponse(VolleyError error) {
         //Eğer herhangi hata ile karşılaşıldı ise bu bölüm çalıştırılır.
        Log.d("Error.Response", error.toString());
      }
    }
);

//veriyi yolla 
RequestQueue queue = Volley.newRequestQueue(this);
queue.add(getRequest);

POST KULLANIMI

RequestQueue queue = Volley.newRequestQueue(this);
final String url = "URL GİRİLECEK KISIM";

//String bir değer alıyoruz bu kısımda
StringRequest postRequest = new StringRequest(Request.Method.POST, url,
    new Response.Listener<String>()
    {
      @Override
      public void onResponse(String response) {
         //ekleme başarılı
        // ekledikten sonra mesaj yazdırılabilir
        Log.d("Response", response.toString());
      }
    },
    new Response.ErrorListener()
    {
      @Override
      public void onErrorResponse(VolleyError error) {
        // herhangi bir hata olunca bu kısım çalışır
        Log.d("Error.Response", error.toString());
      }
    }
) {
  @Override
  protected Map<String, String> getParams()
  {
    //Verilerin veri tabanına eklenmesini yapacak olduğumuz bölüm burada
    Map<String, String> params = new HashMap<String, String>();
    params.put("isim", "Ünal Zafer");
    params.put("e-posta", "info@unalzafer.com");

    return params;
  }
};
queue.add(postRequest);

PUT KULLANIMI

 RequestQueue queue = Volley.newRequestQueue(this);
        final String url = "URL GİRİLECEK KISIM";

//String bir değer alıyoruz bu kısımda
        StringRequest putRequest = new StringRequest(Request.Method.PUT, url,
            new Response.Listener<String>()
            {
              @Override
              public void onResponse(String response) {
                //ekleme başarılı
                // ekledikten sonra mesaj yazdırılabilir
                Log.d("Response", response.toString());
              }
            },
            new Response.ErrorListener()
            {
              @Override
              public void onErrorResponse(VolleyError error) {
                // herhangi bir hata olunca bu kısım çalışır
                Log.d("Error.Response", error.toString());
              }
            }
        ) {
          @Override
          protected Map<String, String> getParams()
          {
            //Verilerin veri tabanına güncellemesini yapacak olduğumuz bölüm
            Map<String, String> params = new HashMap<String, String>();
            params.put("isim", "Ünal Zafer");
            params.put("e-posta", "info@unalzafer.com");

            return params;
          }
        };
        queue.add(putRequest);

DELETE KULLANIMI

 

RequestQueue queue = Volley.newRequestQueue(this); 
final String url = "URL GİRİLECEK KISIM";

StringRequest deleteRequest = new StringRequest(Request.Method.DELETE, url,
    new Response.Listener<String>()
    {
      @Override
      public void onResponse(String response) {
        // response
        Toast.makeText(this, response, Toast.LENGTH_LONG).show();
      }
    },
    new Response.ErrorListener()
    {
      @Override
      public void onErrorResponse(VolleyError error) {
        // error.

      }
    }
);
queue.add(deleteRequest);

 

 

 

 

2 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.